• Xin vui lòng điền thông tin nội dung bạn muốn liên lạc thông qua các kênh.

Thắc mắc về đặt hàng online

Hotline
0169 333 7959
Email
lienhe@foodmate.vn

Câu hỏi chung

Địa chỉ
Foodmate Cơ sở sản xuất thực phẩm đóng gói
Số 27 Phố vũ hộ, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh,
TP Hải Phòng
Hotline
0169 333 7959
Email
lienhe@foodmate.vn